Οπτικοακουστικές Παραγωγές – ΑΝΑδειξη ΤΑλεντων & ΣΗμειων (ΑΝΑ.ΤΑ.ΣΗ.)

Μανώλης Μάμης. Ένα ανεπανάληπτο ταλέντο στα νησιά μας.