Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία Συνεργατισμού

 

 

Για όσους ενδιαφέρονται

Το Science Cafe του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College σας προσκαλεί σε Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα: «Κυκλική επιχειρηματικότητα. Κοινωνική κυκλική οικονομία και ψηφιακή οικονομία.» που θα λάβει χώρα την Δευτέρα 22 Μαρτίου, 18:00-20:00.

Ομιλητής: Γιώργος Κρεμλής, Διευθυντής ε.τ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Συμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα ενέργειας, κλίματος, περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας.

Τη Συζήτηση θα συντονίσει: Κωνσταντίνος Καλαχάνης, Δρ. Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ, Research Coordinator, New York College

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Σχετικά με την έκδοση των ηλεκτρονικών βεβαιώσεων παρακολούθησης πατήστε εδώ: https://www.nyc.gr/certificate-of-attendance

Τη Συζήτηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά μέσω: www.youtube.com/user/nycath

Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος

Συντονιστής Π.Ε.Σ.Κ.Ο.

https://docs.google.com/uc?export=download&id=13LVmQkzajQuGuOF0dfGWNVoxPv04H9Pp&revid=0B13JpXLHjttHT0pVL29panB0WlJZRXdROXp1aWdmK3I2bm4wPQ

 


 

 

i-Portunus: Σxέδιο κινητικότητας καλλιτεχνών, δημιουργών  & επαγγελματιών πολιτισμού από την Ε.Ε.  & το νέο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη”.

Την 12/3, το ΥΠ.ΠΟ. διοργάνωσε μια τηλεδιάσκεψη προκειμένου να ενημέρώσει κάθε ενδιαφερομενο για τα προγράμματα i-Portunus και Δημιουργικής Ευρώπης.

H ιστοσελίδα του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη του Υπουργείου  (Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης/Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης) παρέχει πληροφορίες για τις δυνατότητες χρηματοδότησης οργανισμών του πολιτιστικού και οπτικοακουστικού τομέα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

i-Portunus – 2η Πιλοτική Φάση

Το i-Portunus υποστηρίζει την κινητικότητα καλλιτεχνών, δημιουργών, επαγγελματιών του πολιτισμού και αρχιτεκτόνων μεταξύ όλων των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη». Αυτή η δεύτερη πιλοτική φάση του i-Portunus επιλέχθηκε και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια κοινοπραξία, με επικεφαλής το Goethe-Institut μαζί με το Institut français και την Izoloysia και θα διαρκέσει από το τέλος του 2020 έως το τέλος του 2021.

Μέσω ενός συστήματος κινητικότητας με γνώμονα τη ζήτηση και μιας απλής αλλά ευέλικτης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, το i-Portunus ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες και νέες ανάγκες των δημιουργικών τομέων για τη στήριξη της βραχυπρόθεσμης κινητικότητας. Το i-Portunus υποστηρίζει την καλλιτεχνική κινητικότητα στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας, της διαμονής με προσανατολισμό στην παραγωγή και της επαγγελματικής ανάπτυξης.

 Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση: Τα φυσικά πρόσωπα καθώς και ομάδες ατόμων έως 5 άτομα.

Αιτήσεις  υποβάλλονται με σκοπό τη βραχυπρόθεσμη κινητικότητα στο πλαίσιο: διεθνούς συνεργασίας,  διαμονής με προσανατολισμό στην παραγωγή (production-oriented),δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης

Πότε: κινητικότητα μεταξύ 16 Ιουνίου και 30 Νοεμβρίου 2021, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν
Διάρκεια: μεταξύ 7 και 60 ημερών.

Μέγιστη επιχορήγηση ανά άτομο: € 3.000,00

Υπο-πρόγραμμα Media

Το Υπο-πρόγραμμα MEDIA στηρίζει τη δυνατότητα των ευρωπαϊκών οργανισμών κινηματογράφου και οπτικοακουστικού τομέα να αναπτυχθούν, να διανείμουν και να προωθήσουν το έργο τους. Διατίθεται χρηματοδότηση σε μία σειρά πεδίων, όπως είναι π.χ. η ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας, η δοκιμή στρατηγικών ανάπτυξης ακροατηρίου, η κατάρτιση ή η επαγγελματική ανάπτυξη, η ανάπτυξη έργων για διεθνή ακροατήρια και οι διασυνοριακές συμπαραγωγές. Στη χώρα μας, αρμόδια Υπηρεσία είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου: http://www.gfc.gr/

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες εδώ:

Εκπαίδευση στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

 

 


 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ