Η Εταιρεία

Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Σ.Π.Ε.Δ.

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» ιδρύθηκε το Σεπτέμβρη του 1990 από μια ομάδα νέων επιστημόνων που προέρχονται από το νομικό, επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό χώρο.

Έχει σωματειακό χαρακτήρα και διέπεται από τις ρυθμίσεις του επίσημα δημοσιευμένου καταστατικού της. Σκοποί της «Σ.Π.Ε.Δ.» είναι η θεωρητική και εμπειρική μελέτη πρωτοποριακών θεσμών που εφαρμόζονται στο εξωτερικό και η υποστήριξη της εφαρμογής τους στηv Ελλάδα. Ακόμα, η εκτενής ενημέρωση του κοινού και η παροχή συμβουλών κάθε φύσεως για την προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Σ.Π.Ε.Δ.: